2017 Decembar

11 Decembar 2017
 Decembar 11, 2017

Naći nova tržišta za sjenički sir

Klima, različiti tipovi zemljišta, bogata i heterogena vegetacija, kao i način držanja  sjeničke ovce uslovljava razlike između “Sjeničkog ovčijeg sira i drugih sireva tog tipa. Svoje […]