Konferencija "Kreiranje regionalnog brenda i njegove marketinške strategije"

26 August 2014
 August 26, 2014

U prostorijama Regionalnog Centra za razvoj poljoprivrede i sela u Sjenici održana je konferencija pod nazivom “Kreiranje regionalnog brenda i njegove marketinške strategije” u okviru “ENO Agri” projekta prekogranične saradnje između Srbije i Bosne i Hercegovine, a koji finansira Evropska unija.

DSCN3817

Na početku konferencije Predsednik opštine Sjenica Hazbo Mujović je napravio uvodnu reč, dok je moderator Esad Hodžić, direktor Regionalnog centra za razvoj poljopreivrede i sela prisutnima prikazao prezentaciju o Regionalnom centru, cilju i misiji Centra. Zatim je ispred autorskog tima predstavljena studija “Analiza potencijala organske poljoprivrede u prekograničnom podrčju Srbije i BiH” u okviru projekta ENO Agri“. Zatim su se prisutnima na konferenciji sa svojim prezentacijama obratili predstavnici Direkcije za poljoprivredu i robne rezerve grada Valjeva, Agencije za cetrifikaciju i udruženja proizvođača organske hrane Federacije Bosne i Hercegovine. Poljoprivrednim proizvođačima je na ovoj konferenciji predstavljeno nekoliko primera dobre prakse organske proizvodnje, benefita koji se stiču ovakvom proizvodnjom, ali i sa izazovima na koje mogu naići u toku certifikacije.

Studija izvodljivosti u oblasti organske proizvodnje, koja je pravljena u Srbiji i Bosni i Hercegovini,  pokazala je da Sjenica ima potencijale za bavljenje organskom proizvodnjom. Oni se ogledaju u mogućnostima proizvodnje sira, heljde, lekovitog bilja i aronije”, istakao je Predsednik Saveza udruženja organskih proizvođača Federacije BiH – Organsko FBiH Sejad Herceg.

Svrha “ENO Agri” projekta je unapređenje konkurentnosti prekograničnog ruralnog područja Bosne i Hercegovine i Srbije kroz poboljšanje poljoprivrede, te jačanje i poboljšanje organske poljoprivredne proizvodnje i izgradnja kapaciteta u ovom sektoru, a opština Sjenica predstavlja partnersku opštinu Gradu Valjevu u ovom prekograničnom projektu.