Laboratorija

Savremena namenska laboratorija primenjivaće sisteme kvaliteta u skladu sa ISO/IEC 17025 standardom i nudiće veliki broj analiza:

Programi i usluge

* Hemijske i mikrobiološke analize mesa i mesnih prerađevina.
* Hemijske i mikrobiološke analize mlijeka i mliječnih proizvoda.
* Hemijske i mikrobiološke analize meda.
* Sertifikacija proizvoda (npr. organski proizvodi, regionalne oznake kvaliteta, sertifikati geografskog porekla, itd).

Mikrobiološke analize obuhvataju:

* bezbednost hrane;
* čuvanje i kvarenje proizvoda;
* testiranje roka upotrebe.

Hemijske analize obuhvataju:

* sadržaj hranljivih materija;
* sadržaj konzervanasa/aditiva;
* analizu sadržaja minerala;
* analizu sadržaja vitamina;
* bezbednost namirnica/sadržaj alergena;
* provera/potvrda metoda u službi zarad potreba potrošača,proizvođača i prerađivača.

Sektor za obrazovne, konsultantske i tehnološke usluge

Kako bi se poljoprivreda u Sandžaku stvarno preobrazila od trenutnog naturalne proizvodnje ka tržišno usmerenom sistemu, poljoprivrednici treba da unaprede svoje znanje, veštine i stav, i treba da imaju pristup informacijama, tehnologijama, tržištima itd. Kako bi se ovo izvelo, od mnogih usluga podrške savetodavna usluga poljoprivrednicima igra najvažniju ulogu, pošto doprinosi razvoju veštine i znanja poljoprivrednika kako bi razvili novu i unapređenu tehnologiju.

Centar za obuku poljoprivrednika  je zamišljen kao mesto okupljanja poljoprivrednika na lokalnom nivou u cilju dobijanja redovnih savetodavnih usluga, modularne obuke, informacija, demonstracija, saveta itd. Obuka poljoprivrednika je usmerena ka poboljšanju njihove efikasnosti u obradi zemlje. Tip obrazovanja koje nazivamo obukom ima za cilj veća saznanja  kao i promenu ponašanja.

Glavni cilj obuke je da se poljoprivrednicima omogući da proizvode kvalitetne proizvode i da time postanu konkurentni na tržištu.

Odeljenje za  matičenje, identifikaciju, testiranje i registraciju domaćih životinja

Matičenje i praćenje domaćih životinja neizostavan su deo kontrole proizvodnih osobina i održavanja poverenja potrošača u stočarske proizvode.

Procenjuje se da je registrovano samo 4% od ukupnog broja grla goveda i ovaca. Stoga veoma mali broj uzgajivača ostvaruje pravo na podsticaje/subvencije iz  Uredbe o raspodeli i korišćenju podsticaja za genetsko unapređenje stočarstva u 2012. godini, koji iznose 20.000 dinara po registrovanom grlu za krave i 3.000 dinara po registrovanom grlu za ovce. Ukupan broj goveda i ovaca u  regionu iznosi oko 55.000 odnosno 50.000.