Poziv za ponude - Izgradnja kapaciteta Regionalnog centra u Sjenici

2 Mart 2015
 Mart 2, 2015
Thumb-logo2

USAID Projekat održivog lokalnog razvoja (u daljem tekstu Projekat) poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za Izgradnju kapaciteta Regionalnog centra za razvoj poljoprivrede u Sjenici da uvede ISO17025 standard i pruža savetodavne usluge u mlekarstvu.

Projekat će odgovoriti na sva pitanja potencijalnih ponuđača dostavljena do 27.02.2015.

Rok za dostavljanje ponuda je 05.03.2015. do 16h.

Za više informacija preuzmite sledeće formulare (na engleskom jeziku):

> RFP 043 RCADLabStaffCapacityBuilding FINAL
>
LABORATORY IN SJENICA DESCRIPTION
> Annex C CostProposal&Budget