Pravilnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

PDF  Pravilnik o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela

PDF  Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za proizvodnju konzumne ribe

PDF  Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava ovlašćeni obeleživač, kao i programu stručnog osposobljavanja odgajivača za obeležavanje domaćih životinja

PDF  Pravilnik o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje

PDF  Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

PDF  Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja i tov jagnjadi

PDF  Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zaštite zdravlja bilja za 2014. godinu

PDF  Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje

PDF  Naredba o zabrani unošenja zarazne bolesti Afričke kuge svinja (Pestis suum africana) u Republiku Srbiju

PDF  Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo

PDF  Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za gorivo

PDF  Spisak upisanih odnosno brisanih javnih skladišta iz Registra javnih skladišta

PDF  Pravilnik o izmeni Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja

PDF  Pravilnik o načinu obeležavanja sperme, načinu vođenja evidencije o proizvodnji sperme, kao i o uslovima koje mora da ispunjava sperma u pogledu kvaliteta

PDF  Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o kvalitetu proizvoda od mleka i starter kultura

PDF  Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko

PDF  Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela

PDF  Pravilnika o uslovima u pogledu prostora, opreme i stručnog kadra za obavljanje veštačkog osemenjavanja, sadržini i načinu vođenja Registra izvođača veštačkog osemenjavanja, kao i programu stručnog osposobljavanja odgajivača za obavljanje veštačkog osemenjavanja

PDF  Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja

PDF  Prilozi uz Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja

PDF  Pravilnik o načinu vođenja evidencije i sadržini potvrde o veštačkom osemenjavanju, odnosno prirodnom parenju

PDF  Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku

PDF  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o veterinarsko-sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane životinjskog porekla, kao i o uslovima higijene hrane životinjskog porekla

PDF  Pravilnik o izmeni Pravilnika o kvalitetu hrane za životinje

PDF  Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2014. godinu

PDF  Pravilnik o izmenama i dopuni pravilnika o sadržini, načinu vođenja i izgledu registra robnih zapisa za poljoprivredne proizvode, kao i sadržini i načinu izdavanja robnog zapisa, načinu vođenja evidencije o izdatim robnim zapisima i obrascu robnog zapisa

PDF  Pravilnik o izmenama pravilnika o tehničkim zahtevima u pogledu kvaliteta koje moraju da ispunjavaju poljoprivredni proizvodi koji se skladište u javnom skladištu

PDF  Pravilnik o izmenama i dopuni pravilnika o sadržini i načinu vođenja vinogradarskog registra, kao i o obrascu zahteva za upis u vinogradarski registar

PDF  Lista odobrenih supstanci

PDF  Lista sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja

 

^ 2014.