Saradnja u oblasti hrane i poljoprivrede sa univerzitetom iz Turske

11 Decembar 2018
 Decembar 11, 2018

U rektoratu Državnog univerziteta u Novom Pazaru održan je okrugli sto na kojem su profesori i eksperti održali sesije o potencijalima saradnje u prehrambenom sektoru, u oblasti poljoprivrede i stočarstva.

Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru (DUNP) rektor ove visokoobrazovne ustanove prof. dr. Miladin Kostić i rektor Univerziteta „Mehmed Akif Ersoy“ iz Republike Turske prof. dr. Adem Korkmaz, kao i predsednici opština Novi Pazar i Sjenica, Nihat Biševac i Hazbo Mujović, potpisali su Sporazum o realizaciji zajedničkih projekata u oblasti poljoprivrede, prehrambene tehnologije i zdrave hrane.

Ovi projekti podrazumevaju razmenu nastavnika, sudenata, istraživača i administrativnog osoblja dva univerziteta i primenu stručnih i laboratorijskih kapaciteta koje imaju Novi Pazar i Sjenica.

U rektoratu Državnog univerziteta u Novom Pazaru održan je okrugli sto na kojem su profesori i eksperti održali sesije o potencijalima saradnje u prehrambenom sektoru, u oblasti poljoprivrede i stočarstva.

Nakon otvaranje kancelarije projekta “Istraživanje i implementacija u proizvodnji hrane, poljoprivredi i stočarstvu”, rektor „Mehmed Akif Ersoy” univerziteta iz Burdura prof. dr. Adem Korkmaz je, podsetivši da je ovo projekat na kojem rade već tri godine, rekao da je pokazana zajednička volja za akademskom saradnjom dva univerziteta, a u cilju ekonomskog i razvoja poljoprivrede ove regije.

“Videli smo da je potencijal ove regije, prije svega, u proizvodnji hrane, poljoprivredi i stočarstvu. ‘Mehmed Akif Ersoy’ univerzitet je, u okviru pilot projekta, u Turskoj direktno podržan od Vlade. Burdrur je regija slična ovoj i poljoprivreda i stočarstvo je razvijeno. Iskoristićemo zajednička naučna, tehnička i akademska iskustva i sprovesti aktivnosti u izradi zajedničkih projekata za područje Novog Pazara, Sjenice i Tutina”, izjavio je Korkmaz, dodavši da će tokom današnjih sesija izgraditi mapu puta za realizaciju ovih projekata.

On je naglasio da potpisivanjem ovog sporazuma nije počela samo diplomatska saradnja već dublji proces koji će obuhvatiti više oblasti i na univerzitetu u Burduru će biti otvorena slična kancelarija kao na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru i biće obezbeđen smeštaj i boravak za sve goste i predstavnike opština.

Rektor Državnog univerziteta u Novom Pazaru prof. dr. Miladin Kostić je ocenio da Univerzitet „Mehmed Akif Ersoy“ u Republici Turskoj zauzima prestižno mesto, kada su u pitanju nastava i stručni kadar i da ima odlične uslove za bavljenje naučno-istraživačkim radom iz oblasti stočarsta i proizvodnje hrane.

“Imajući u vidu ogromne potencijale Pešterske visoravni i ovog kraja, verujemo da će naša saradnja dati značajne rezultate”, rekao je Kostić.

Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac je izrazio očekivanje da će dva univerziteta omogućiti povećanje i kvalitet poljoprivrednih proizvoda, pogotovo mesa i mlečnih proizvoda, te na taj način zaposlenje mladih ljudi i razvoj sela i ovog kraja.

Ovaj projekat je podržala Turska agencija za rezvoj i saradnju (TIKA). Prema rečima Koordinatorke TIKA u Beogradu Cagla Gultekin Tosbat, projekat koji je danas počeo da se realizuje će biti osnova za nove projekte u oblasti poljoprivrede i oni će stvoriti uslove za smanjenje nezaposlenosti na ovom području.

Grad Novi Pazar i opštine Sjenica i Tutin su još 2013. godine osnovale Regionalni centar za razvoj poljoprivrede i sela sa sedištem u Sjenici, a sa ciljem da pomogne poljoprivrednicima i poljoprivrednim preduzećima kroz pružanje usluga koje unapređuju efikasnost tržišta i postepeni ekonomski oporavak poljoprivrednog sektora. Ovaj regionalni centar takođe će sa svojim kapacitetima biti uključen u realizaciju projekata između dva univerziteta.