Zakoni i Uredbe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Izdvajamo neke zakone koji se pretežno odnose na poljoprivredne delatnosti u našem kraju:

PDF  Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju

PDF  Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

PDF  Zakon o stočarstvu

PDF  Zakon o organskoj proizvodnji

 

Uredbe Ministarstva koje se odnose na poljoprivredne delatnosti:

Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini

PDF  Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Radne grupe za predlaganje mera u vezi sa uklanjanjem sporednih proizvoda životinjskog porekla

PDF  Prilog 1. Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje

PDF  Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje

PDF  Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024. godine

PDF  Odluka o obrazovanju Radne grupe za analizu stanja i predlaganje mera za unapređenje kvaliteta sirovog mleka

PDF  Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2014. godinu

PDF  Odluka o dopuni Odluke o obrazovanju Radne grupe za predlaganje mera u vezi sa uklanjanjem sporednih proizvoda životinjskog porekla

PDF  Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2014. godinu

PDF  Odluka o izmenama Odluke o visini naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede

PDF  Odluka o izmenama Odluke o visini naknade u oblasti sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta

PDF  Odluka o izmenama Odluke o visini naknade u oblasti sredstava za zaštitu bilja

PDF  Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014. godini

PDF  Uredbu o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2014. godinu

PDF  Odluka o obrazovanju Radne grupe za predlaganje mera u vezi sa uklanjanjem sporednih proizvoda životinjskog porekla

PDF  Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2014. godini

PDF  Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014. godini

^ 2014