Konačna rang lista i obaveštenje za upis studenata na Departmanu za biotehničke nauke u Sjenici

14 Septembar 2017
 Septembar 14, 2017

Konačne rang liste:

– Agronomija – Sjenica

– Prehrambena tehnologija – Sjenica

Kandidati koji su stekli pravo upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija na departmanu za biotehničke nauke u Sjenici u školskoj 2017/2018. godini u septembarskom upisnom roku mogu se upisati 14. i 15. septembra 2017. godine od 9 do 14 časova, na šalterima studentske službe u Novom Pazaru.

Dokumenta potrebna za upis:

  • originalna dokumenta:
  • svedočanstva sva četiri razreda srednje škole
  • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • uverenje o državljanstvu
  • 2 fotografije formata 4,5 x 3,5 cm i jedna formata 2,5 x 2,0 cm
  • dva obrasca šv 20 ( popuniti štampanim slovima)
  • dokaz o uplati naknade za troškove upisa (originalna uplatnica) u visini od 4.000,00 dinara.

 

 

Novčana naknada uplaćuju se na tekući račun Državnog univerziteta u Novom Pazaru broj: 840-2057666 – 16 (poziv na broj 64-80050-102)