Laboratorija

Savremena namenska laboratorija primenjuje sistem kvaliteta u skladu sa ISO/IEC 17025:2006 standardom.

Programi i usluge

Analiza kvaliteta:

  1. Mleka i mlečnih proizvoda
  2. Mesa i mesnih prerađevina

Sektor za obrazovne, konsultantske i tehnološke usluge

Kako bi se poljoprivreda u Sandžaku stvarno preobrazila od trenutnog naturalne proizvodnje ka tržišno usmerenom sistemu, poljoprivrednici treba da unaprede svoje znanje, veštine i stav, i treba da imaju pristup informacijama, tehnologijama, tržištima itd. Pored mnogih usluga podrške, savetodavna usluga poljoprivrednicima igra najvažniju ulogu, pošto doprinosi razvoju veštine i znanja poljoprivrednika kako bi razvili novu i unapređenu tehnologiju.

Centar za obuku poljoprivrednika  je zamišljen kao mesto okupljanja poljoprivrednika na lokalnom nivou u cilju dobijanja redovnih savetodavnih usluga, modularne obuke, informacija, demonstracija, saveta itd. Obuka poljoprivrednika je usmerena ka poboljšanju njihove efikasnosti u obradi zemlje. Tip obrazovanja koje nazivamo obukom ima za cilj veća saznanja  kao i promenu ponašanja.

Glavni cilj obuke je da se poljoprivrednicima omogući da proizvode kvalitetne proizvode i da time postanu konkurentni na tržištu.

IMG_1169 IMG_1170 IMG_1171 IMG_1172 IMG_1173 IMG_1174 IMG_1175 IMG_1176 IMG_1177 IMG_1178 IMG_1179 IMG_1180