Odluke

*PRIGOVORI*

Predmet procedure je definisanje aktivnosti vezanih za prigovore korisnika na usluge koje pruža Sektor za evaluaciju kvaliteta Regionalnog centra za razvoj poljoprivrede i sela i obuhvata aktivnosti koje se odnose na prijem i evidentiranje, identifikaciju, razmatranje i rešavanje, izradu izveštaja i arbitražu po potrebi.

Prigovor se može odnositi na metodologiju izvršenja usluge, rokove, nemar, nesavesnost, odnos/ponašanje prema korisniku usluge i/ili drugim učesnicima u poslu, i izdatu dokumentaciju o izvršenoj usluzi.

Prigovori se u pisanoj formi predaju lično, poštom, elektronskim putem ili putem telefaxa.

PRILOZI:

Procedura P-SEK 19 – Rešavanje prigovora

 

*PRAVILO ODLUČIVANJA*

Pravilo odlučivanja

 

*JAVNA IZJAVA O POVERLJIVOSTI*

Javna izjava o poverljivosti