Poseta Austriji u okviru projekta "Upoznavanje sa školskim sistemom i poljoprivrednom proizvodnjom u Pokrajini Donja Austrija"

1 Juni 2018
 Juni 1, 2018

U periodu 22.-24. maja 2018. godine četvoročlana delegacija iz Sjenice posetila je Donju Austriju u okviru projekta “Upoznavanje sa školskim sistemom i poljoprivrednom proizvodnjom u Pokrajini Donja Austrija”.

Delegaciju su činili:

  1. Dipl. ing. Esad Hodžić, direktor Regionalnog centra za razvoj poljoprivrede doo iz Sjenice
  2. Prof. Alen Tahirović, direktor Tehničko-poljoprivredne škole iz Sjenice
  3. Dipl. ing. Rešad Tahirović, član opštinskog veća iz Sjenice
  4. Dr. sci. Miroslav Urošević, predstavnik Udruženja “Farmeri sa Peštera”, Sjenica

Program posete:

  • Poljoprivredna škola “LSF Edelhof” – gde se delegacija bliže upoznala sa obrazovanjem na smerovima: organska (bio)poljoprivredna proizvodnja i konjarstvo, uz dodatno učenje stolarskog zanata. Škola poseduje farmu za biološku proizvodnju u stočarstvu: govedarstvo, svinjarstvo, živinarstvo i pčelarstvo.
  • Centar za istraživanje i prozvodnju novih sorti semena ratarskih kultura – u saradnji sa naučnim i privrednim institucijama stvaraju nove sorte pšenice, ječma, ovsa i raži prilagođene za konvencionalnu i organsku proizvodnju.
  • Zajednica poljoprivrednih škola Vlade pokrajine Donja Austrija – koordinacioni centar 20 poljoprivrednih škola koji ima za cilj da objedini projektne aktivnosti svih škola.
  • Aukcija priplodnih goveda u Austriji u mestu Bergland – savremena hala sa pripadajućom štalom do 1.000 grla, obezbeđenom mužom i mestima za pripremu životinja.
  • Moderna farma ovaca u okolini Zwettl-a – gde se uzgaja 150 grla mlečne rase “LACAUNE”.

Dogovorena je saradnja između Tehničko-poljoprivredne škole Sjenica i Poljoprivredne škole “LSF Edelhof” iz Zwetll-a, a predstavnici udruženja odgajivača goveda PokrajineDonja Austrija “NOE-Genetik RZV” izrazili su želju da posete Sjenicu i održe predavanja o značaju selekcijske službe i unapređenju genetskog potencijala u govedarstvu.