Akreditacija i ovlašćenja

  1. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za veterinu – Ovlašćenje za ispitivanje kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda, mesa i proizvoda od mesa, broj 323-06-00598/2/2017/05 od 09.05. 2017.
  2. Akreditaciono telo Srbije (ATS) – Sertifikat o akreditaciji  za fizička i hemijska ispitivanja hrane (mleko i proizvodi od mleka; meso i proizvodi od mesa), mikrobiološka ispitivanja hrane (mleko), broj 01-466 od 21.12.2016.

Obim akreditacije:  http://www.registar.ats.rs/predmet/1026/